Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti

 

Stav hliníkových zliatin

 

Mechanické a technologické vlastnosti výrobkov z hliníkových zliatin sú podmienené nielen chemickým zložením,
ale aj spôsobom výroby a tepelným spracovaním. Napr. plech vyvalcovaný za studena je pevnejší a tvrdší, ale
menej ťažný ako plech z tej istej zliatiny vyrobený valcovaním za tepla. Charakter zliatiny takto technologicky podmienený vystihujeme pojmom stav. Stav zliatiny je teda výsledkom celého procesu výroby, zodpovedá výslednej štruktúre materiálu a vyjadruje súbor vlastností po danom spôsobe výroby a tepelného spracovania. Pri hliníkových zliatinách existuje viacero stavov. Rozlišujeme dva systémy označovania:

a) číselný, b) na základe chemických značiek. Pri tvarovateľných hliníkových zliatinách sa v medzinárodnej
praxi prijal spôsob označovania používaný organizáciou Aluminium Association (AA) vo Washingtone, USA. Číselné označenie  pozostáva z: a) písmen EN označujúcich, že ide o európsku normu, b) písmen AW (Aluminium  Wrought, značí tvárnené hliníkové zliatiny), c) štvorčíslia, z ktorého prvé číslo udáva hlavný legujúci prvok je (1xxx –čistý hliník Al 99,9 % a viac, 2xxx – meď Cu, 3xxx – mangán Mn, 4xxx –kremík Si, 5xxx – horčík Mg , 6xxx –horčík s kremíkom MgSi, 7xxx – zinok Zn, 8xxx – iný prvok, 9xxx – nepoužitá séria, d) označenia v akom stave sú zliatiny dodávané.

 

 

 

 

Definícia stavu materiálu

F1 stav z výroby
H12 deformačne zpevnený - 1/4 tvrdý
H14  deformačne zpevnený - 1/2 tvrdý
H111    žíhaný, mierne deformačne zpevnený počas po sebe nasledujúcich operáciách ako je vypínanie alebo rovnanie
H112 mierne deformačne zpevnený po tvárnení za zvýšenej teploty alebo po tvárnení za studena s obmedzenou veľkosťou
H22 deformačne zpevnený a čiastočne žíhaný - 1/4 tvrdý
H24 deformačne zpevnený a čiastočne žíhaný - 1/2 tvrdý
H32 deformačne zpevnený a stabilizovaný - 1/4 tvrdý
H34 deformačne zpevnený a stabilizovaný - 1/2 tvrdý
H36 deformačne zpevnený a stabilizovaný - 3/4 tvrdý
H38 deformačne zpevnený a stabilizovaný - 4/4 tvrdý
T1 stav po ochladení po zvýšenej teplote tvárnenia a prirodzenom stárnutí
T2 stav po ochladení po zvýšenej teplote tvárnenia, tvárnenia za studena a prirodzenom stárnutí
T3 stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena a prirodzenom stárnutí
T351 stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnenie vnútorného pnutia, vypnutím na presnú veľkosť (pre plech - trvalá deformácia 0,5 % až 3 %, pre dosku 1,5 % až 3 %, pre valcovanú alebo za studena dokončenú tyč - 1 % až 3 %, pre voľne kovaný kruhový, výkovok a valcovaný kruh - 1 % až 5 % a prirodzenom stárnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.
T352 stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnení vnútorného pnutia stlačením trvalou deformáciou od 1 % do 5 % a prirodzenom stárnutí
T4 stav po rozpúšťacom žíhaní a prirodzenom stárnutí
T451 stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnenie vnútorného pnutia, vypnutím na presnú veľkosť (pre plech - trvalá deformácia 0,5 % až 3 %, pre dosku 1,5 % až 3 %, pre valcovanú alebo za studena dokončenú tyč - 1 % až 3 %, pre voľne kovaný kruhový výkovok a valcovaný kruh - 1 % až 5 % a prirodzenom stárnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.
T5 stav po ochladení zo zvýšenej teploty tvárnenia a umelom stárnutí
T6 stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom stárnutí
T651 stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnenie vnútorného pnutia, vypnutím na presnú veľkosť (pre plech - trvalá deformácia 0,5 % až 3 %, pre dosku 1,5 % až 3 %, pre valcovanú alebo za studena dokončenú tyč - 1 % až 3 %, pre voľne kovaný kruhový výkovok a valcovaný kruh - 1 % až 5 % a prirodzenom stárnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.
T7 stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestárnutí
T8 stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena a umelom stárnutí

 

 

 

Novinky emailom

Prajete si dostávať pravidelné informácie o našich akciách a novinkách?