Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Provozovatel​:
Metal Service Centre - IMC Slovakia, s.r.o., IČO: 367 945 97,   Šebešťanová č. 256,  017 01 Považská Bystrica,

zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka číslo 17947/R

 

Účel zpracování osobních údajů: marketingové účely​
Seznam osobních údajů: jméno, název firmy, telefon, e-mail
Doba poskytnutí souhlasu: 10 let od udělení souhlasu
Forma zveřejnění​: údaje nebudou zveřejněny

 

 

Dotyčná osoba tímto čestně prohlašuje, že dává provozovateli svůj výslovný a bezvýhradný souhlas, aby zpracovával její osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, pro uvedený účel a během výše uvedené doby.

 

Dotyčná osoba má právo kdykoliv zrušit svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

 

Práva dotyčné osoby vymezuje zejména § 19 až 28 Zákona. Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje podle § 9 Zákona.

 

Dotyčná osoba potvrzuje, že provozovatel splnil oznamovací povinnost v souladu s § 19 Zákona.

 

Novinky emailom

Prajete si dostávať pravidelné informácie o našich akciách a novinkách?